Pár rokov dozadu

Pár rokov dozadu

Vľavo, vpravo, dopredu, dozadu... je nám jasné, že týmito slovami určujeme posun v priestore – môžeme ale aj v čase? Teda konkrétne spojenie „bolo to pätnásť rokov dozadu“? Poslucháčka Alica sa s tým stretáva často, ale do uší jej to stále nejde. Jazykovedkyňa Sibyla Mislovičová sa jej ani nečuduje.

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/_Alicja_

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame