Bezvnuký

Bezvnuký

Našim poslucháčom občas chodia po rozume nevšedné otázky, ktoré prináša život a zaujmú Sibylu Mislovičovú pre ich nevšednosť. Tak napríklad poslucháč Anton Bednárik: keďže má dospelú dcéru a žiadne vnúčatá, môže byť „bezvnuký“, alebo bezvnúčatný?

102109080521; slovenčina Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Simon

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame