Rodina Kleinová

Rodina Kleinová

Medzi stálice našej jazykovej rubriky patria aj otázky týkajúce sa priezvisk. Dnes sa na Sibylu Mislovičovú obracia poslucháč Jozef Klein, konkrétne s otázkou, ako má správne vyzerať nápis na náhrobnom kameni: rodina Kleinova alebo rodina Kleinová – teda s dlhým á?

Rodina Kleinová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Free-Photos

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame