Poruke, po ruke

Poruke, po ruke

Keď mám niečo k dispozícii, mám to „poruke“ alebo „po ruke“ ? Píšeme to spolu alebo oddelene? Na poslucháčsku otázku nie je ťažké odpovedať – veď máme poruke Sibylu Mislovičovú.  

Poruke, po ruke Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/inspireus

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame