Pyžamo, pyžama

Pyžamo, pyžama

Decembrové noci sú chladné, teplé pyžamo sa hodí... alebo teplá pyžama? Máme viacero otázok tohto typu, tak ich Sibyla Mislovičová všetky zhrnie do jednej odpovede.

Pyžamo, pyžama Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.
Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/candice_rose

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame