Snažiť sa, usilovať sa

Snažiť sa, usilovať sa

Žiadne „snažiť sa“ -  v spisovnej slovenčine sa môžeme iba „usilovať“ . Možnbo ste už aj v stretli s takýmto názorom, podobne ako naša poslucháčka Darina. Je potrebné slovo „snažiť sa“ vypudiť z nášho jazyka? Odpovie Sibyla Mislovičová. 

snažiť sa, usilovať sa Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/ReadyElements

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame