Klientska, klientská zóna

Klientska, klientská zóna

Väčšina z nás je klientom nejakej banky, aj poslucháčka Katarína Miháliková. Viackrát sa už ale stretla s dvojakým označením zóny pre klientov: „klientska“ aj „klientská“? Tak teda s dĺžňom či bez? Dilemu vyrieši Sibyla Mislovičová.

Klientska, klientská zóna Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/LubosHouska

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame