OTP

OTP

Skratka OTP je jedna z tých, ktorú máme v slovnej zásobe v dôsledku pandémie. A práve k tejto skratke nám poslal podnet poslucháč Martin Bednárik, ktorý zaujal aj Sibylu Mislovičovú. Ide o trochu problematické písmeno P v tejto skratke.

OTP Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/councilcle

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame