Vegetarián, vegán

Vegetarián, vegán

Postreh od poslucháčky Iveta Martinkovej natoľko zaujal Sibylu Mislovičovú, že sa mu budeme venovať na dve etapy. Píše nám: sú slová „vegeterián“ a „vegán“ zaradené v našej slovnej zásobe? Neustále mi ich korektor v počítači podčiarkuje. Začnime teda odpoveďou na otázku, aký môže mať korektor s týmito slovami problém.  

Vegetarián, vegán I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Včera sme v našej rubrike hovorili o slovách „vegetarián“, „vegán“, o ktorých naša poslucháčka Iveta Martinková nevie, či sú správne, keďže jej ich korektor v počítači neustále podčiarkuje. Od Sibyly Mislovičovej už vieme, že slová správne sú , akurát v korektore je uložený slovník, ktorý tieto slová ešte neobsahuje. Logicky je tu teda pokračovanie otázky – prečo v slovníku chudák vegán nie je? 

Vegetarián, vegán II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/silviarita

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame