Žihľava, pŕhľava

Žihľava, pŕhľava

Naša poslucháčka Dana Hollá má dilemu: máme v slovenčine „žihľavu“ alebo „pŕhľavu“. Nebola by to Sibyla Mislovičová, keby do tohto názvoslovia nevniesla ešte tretí podnet týkajúci sa správneho názvoslovia – veď počúvajte.

Žihľava, pŕhľava Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PXABAY/sipa

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame