Stojánková batéria

Stojánková batéria

Sibyla Mislovičová síce nemá inštalatérsku prax, napriek tomu sa bez mihnutia oka pustila so vysvetlenia problému, ktorý má poslucháč Martin: ako sa správne povie po slovensky „stojanková batéria“? Má to byť takto, alebo je to poslovenčený český výraz „stojánková baterie“?

Stojánková batéria Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/PublicDomainPictures

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame