Retriever

Retriever

Jeden pes  a dve pomenovania. Naša poslucháčka by si však rada ujasnila, ktoré s nich je to správne. Pritom ide iba o jedno písmeno. Máme teda plemeno, ktoré sa správne volá „retriever“ alebo „retríver“? Sibyla Mislovičová síce nie je odborníčka na kynológiu, ale túto otázku hravo zvládla.  

Retriever Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame