Internet banking

Internet banking

Je množstvo slov, ktoré by nás pred rokmi netrápili, pretože sme veci alebo javy, ktoré pomenúvajú, nejestvovali. Dnes už interne jestvuje hádam všade a hádam každý už niečo riešil cez internet banking. A my teraz so Sibylou Mislovičovou vyriešime poslucháčsku otázky, či sa toto slovo píše spolu alebo oddelene.

102208030550; slovenčina Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Autorka: Ivana Ilgová; Foto: PIXABAY/Tumisu

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame