Živé rieky

Živé rieky

Vodné toky, či nádrže čelili toto leto extrémnemu suchu a na mnohých miestach voda doslova zmizla. Na dne sa potom ukázali haldy odpadkov. Aj o tom bude reč v našom príbehu - "živé rieky"...Začíname na východe spolu s Lukášom Manom. Kapitola prvá - rieka Bodva..

Živé rieky - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ich tok sme vyrovnali a vopchali do predpísaných korýt, nehovoriac o tom, že do nich vypúšťame odpad....a tak sú naše rieky viac neživé, ako živé. Snaha o zmenu môže vyzerať aj tak, že miestny človek odkúpi za vlastné peniaze pozemky okolo rieky, aby zachránil pre nás všetkých nevyčísliteľné hodnoty....
Živé rieky - kapitola druhá - rieka Ipeľ... pri nej stojí Blažena Bóoczová spolu s ochrancom či skôr záchrancom – Jánom Gáborom.

Živé rieky - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


RS_ZiveRieky_Booczova_IMG_20221007_120537.jpg

Na fotografii Blaženy Booczovej ochránca rieky Ipeľ Ján Gábor.

V pondelok sme na vlastné uši počuli, koľko odpadu vieme nahádzať do našich riek. V utorok sme vás zoznámili s človekom, ktorý pre záchranu Ipľa odkúpil blízke pozemky, aby sa voda mohla slobodne rozlievať aspoň na kúsku svojej cesty. Dnes sa pozrieme na jeden z posledných divokých tokov u nás.
Živé rieky - kapitola tretia - horská riečka Belá. Pripravil Lukáš Mano.

Živé rieky - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rieky pretekajú prírodnou, ale aj urbanizovanou krajinou a ľudia ich korytá krotia podľa vlastných potrieb, aby sa v čo najväčšej miere vyhli záplavám záhrad, prípadne ciest. Opačným extrémom je zaplavenie obývanej doliny vo verejnom záujme. Dnešnú časť príbehu o živých riekach Blažena Bóoczová nahrávala v dedine Slatinka pri Zvolene, stojac na dne zamýšľanej priehrady...

Živé rieky - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

(Ivana Kalafusová a Igor Sádecký pri rieke Domanižank)

IMG_20221010_120723.jpg


(Martina Paulíková a Miroslav Očadlík pri rieke Slatina)

IMG_20221007_150730.jpg

Keď poviete dieťaťu, aby nakreslilo rieku, modrá čiara na papieri nebude rovná, ale kľukatá... my sme ale naše vody zošnurovali do betónových korýt, ich tok sme skrotili a skrátili. Teraz sme zistili, že to bola chyba a pracne im aspoň na istých úsekoch vraciame voľnosť - tento malý zázrak sa podaril na tzv. záhorskej amazonke. Blažena Bóoczová hovorí s Andrejom Devečkom z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia.

Živé rieky - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autori: Lukáš Mano a Blažena Bóoczová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame