Fackať, fackovať

Fackať, fackovať

Že vás hanba nefackuje... to teraz vôbec nie je určená vám, našim poslucháčom, je to iba podnet od Štefana Beňadika, ktorý takýto titulok videl v novinách a má pocit, že správne by to malo byť „nefacká“. Potvrdí to Sibyla Mislovičová?

Fackať, fackovať Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame