Genius loci

Genius loci

Poslucháč Marek Pavlík by rád vedel viac o slovnom spojení „genius loci“. Je správne skloňovanie s Geniom Loci alebo s Genius Loci? Poradí Sibyla Mislovičová.

Genius loci Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Foto CANVA(716).jpg

Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame