Jednohlasne, jednomyseľne

Jednohlasne, jednomyseľne

Napísala nám poslucháčka Lujza Balková, ktorá chce dať dnešnú rubriku ako darček Ester Kollárovej. Je to bývalá dlhoročná učiteľka slovenčiny, ktorá pravidelne počúva túto rubriku a tiež má pre Sibylu Mislovičovú jednu otázku. Naša jazykovedkyňa s radosťou „daruje“ svoju odpoveď.

Jednohlasne, jednomyseľne Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame