Stalo sa pred... 25. - 31. december

Stalo sa pred... 25. -  31. december

Veda, politika, literatúra sú tri oblasti, v ktorých nám Boris Koreň pripomenie okrúhle výročia osobností.

Stalo sa pred... 25. - 31. december (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Viete, že proces, v ktorom sa rýchlym zahriatím ničia napríklad v mlieku choroboplodné zárodky, má už viac ako jeden a pol storočia? Boris Koreň pripomenie aj výročie jej objaviteľa.

Stalo sa pred... 25. - 31. december (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Stalo sa pred... 25. decembra - 31. decembra

- pred 200 rokmi, 26. decembra 1822, sa narodil politik, publicista, zberateľ ľudových rozprávok a povestí Štefan Marko Daxner. Je spolutvorcom Memoranda národa slovenského z roku 1861, spoluzakladateľom Matice slovenskej a Slovenskej národnej strany.

- pred 200 rokmi, 27. decembra 1822, sa narodil francúzsky biológ a mikrobiológ Louis Pasteur. Zachránil milióny ľudských životov svojimi objavmi v oblasti vakcinácie a objavil očkovanie proti besnote.

- pred 130 rokmi, 26. decembra 1892, sa narodil básnik a literárny historik Štefan Krčméry. Bol signatárom Martinskej deklarácie z 30. októbra 1918, autor významného literárnohistorického diela Dejiny literatúry slovenskej.

- pred 100 rokmi, 30. decembra 1922, vznikol násilným spojením Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a Zakaukazských republík Sovietsky zväz

- pred 100 rokmi, 31. decembra 1922, sa narodila prvá evanjelická farárka na Slovensku a publicistka Darina Bancíková

- pred 80 rokmi, 25. decembra 1942, zomrel jeden z najvýznamnejších vedcov slovenského pôvodu. Profesor Aurel Stodola sa považuje za otca parných turbín a bol doslova renesančným človekom - mal aj vynikajúci hudobný talent a bol uznávaným učiteľom

- pred 20 rokmi, 29. decembra 2003, zomrel herec, humorista a spisovateľ Július Satinský

Autor: Boris Koreň, Foto. TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame