Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou – SILVESTER

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou – SILVESTER

Opozitá

Používame ho každý deň, je nám blízky a predsa s ním máme často problémy. Náš spisovný jazyk.... V rámci silvestrovskej nálady sa o jeho úskaliach rozprával náš kolega Ľ. Jakubove, (nespisovne Mravec), so Sibylou, spisovne Mislovičovou o úsmevných zákutiach slovenčiny. Silvester so Sibylou, alebo slovenčina s úsmevom.

Opozitá3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rody

- Aj v posledný deň roka sa dorozumievame jazykom. Dnes však máme pripravené špeciálne okienko, "Silvester so Sibylou", kde nám Dr. sibyla Mislovičová objasňuje niektoré úsmevné úskalia slovenčiny. Ľ. Jakubove (alebo Mravec) sa vyzvedal, ako je to s tvorbou ženského rodu vedca, alebo sebca....... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom, druhá časť: Môže byť žena, vôbec sebec?

Rody Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Čísla

Čísla v každom jazyku hrajú dôležitú úlohu. Aj v slovenčine. Ale nie vždy sa zhoduje slovenčinárske vyjadrenie s tým počtárskym. Alebo ak chcete matematickým. V koncoročnej rubrike Silvester so Sibylou sa Mravec opýtal Dr. Mislovičovej, na vzťah slovenčiny a matematiky... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom.

Čísla Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Trebalo a iné

Slovenčina, tak ako každý iný jazyk, sa používa denne, na Silvestra aj na Nový rok. A asi v každom jazyku sa objavujú aj nespisovné, ba dokonca neexistujúce slová. Ľ. Jakubove sa s Dr. Mislovičovej rozprával o tých, ktoré možno ani neexistujú... Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom.

Trebalo a iné Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Gaťky vs. podprsenka - pomnožné

Jazykový prejav je - aspoň u nás v médiách - dôležitý aj na Silvestra. A tak sa dnes v špeciálnej rubrike Silvester so Sibylou alebo slovenčina s úsmevom, Ľ. Jakubove rozpráva s Dr. Sibylou Mislovičovou. čaká nás trošku intímna.

Pomnožné Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Ľudovít Jakubove, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame