Gramatický rod pri názve spoločností

Gramatický rod pri názve spoločností

Stredný, ženský alebo mužský? V otázke správneho priradenia rodu má trochu nejasno poslucháč Pavol. Teda – on si myslí, že gramatický rod priraďuje názvom zahraničných spoločností správne, robí to pocitovo, ale kolega mu tvrdí, že všetky firmy sú stredného rodu. Čo na to Sibyla Mislovičová? Má pravdu kolega? 
Gramatický rod pri názve spoločností Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame