Stehličí, králičí

Stehličí, králičí

Slovenčina má v gramatike rôzne výnimky – a tá jedna zaujíma poslucháčku Danielu Šiatinskú. Ide o privlastňovacie prídavné mená. Podľa vzoru „páví“ je jasné, že rytmický zákon sa tu nedodržiava. Tak prečo je napríklad „stehličí“ a nie „stehlíčí?“, teda s dlhým í po L? Keďže to vnučke našej poslucháčky nevedela vysvetliť ani pani učiteľka, ideme sa opýtať Sibyly Mislovičovej.  

Stehličí, králičí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame