Prihlásiť sa k slovu

Prihlásiť sa k slovu

Možno aj vám sa to stáva pravidelne, že chcete na porade niečo povedať, takže sa musíte „prihlásiť k slovu“. Alebo „prihlásiť o slovo“? Slovo má Sibyla Mislovičová.

Prihlásiť sa k slovu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame