Barle, barly

Barle, barly

Všimli ste si aj vy, ako často ľudia hovoria, že by sa im zišli „barle“? Zdravotné komplikácie s tým spojené nevyriešime, to necháme na lekárov, ale pozrieme sa so Sibylou Mislovičovou na gramatickú stránku tohto slovného spojenia.  

Barle, barly Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame