Nadbytočné používanie zámen

Nadbytočné používanie zámen

Jeden z našich poslucháčov nás upozornil na jazykový balast. Všíma si ho v neformálnom prejave, ale napríklad aj v spravodajstve. Čo na to hovorí Sibyla Mislovičová?

Nadbytočné používanie zámen Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová FOTO: pixabay/ReadyElements

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame