„Mašlovačka“

„Mašlovačka“

Ak sa chystáte piecť, možno ju vezmete do ruky. „Mašlovačka“ sa pri pečení zíde. Používa ju aj naša poslucháčka Zdenka, ale Sibyla Mislovičová jej povie, že by bolo lepšie používať iné slovo.

„Mašlovačka“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová FOTO: freepik

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame