Mesto Martin

Mesto Martin

Dnes sa budeme zaoberať Martinom. Nie ľudským, ale geografickým. Poslucháčka Zdenka chce vedieť, či je na hlavičkách zmlúv správne napísané mesto Martin alebo Mesto Martin. Či má byť podstatné meno mesto v tomto prípade s veľkým alebo malým začiatočným písmenom. Dáme priestor Sibyle Mislovičovej.

Mesto Martin Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová FOTO: freepik

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame