Potencionálny alebo potenciálny?

Potencionálny alebo potenciálny?

Opäť sa nám do jazykovej rubriky zatúlala dvojica slov, ktorá robí trošku problémy. Potenciálny a potencionálny. Naša poslucháčka okolo seba často počúva jedno aj druhé, a tak nezaškodí znovu zopakovať, že jedno z nich nie je správne. Sibyla Mislovičová povie ktoré.

Potencionálny alebo potenciálny? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová FOTO: freepik

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame