Tamtéž

Tamtéž

Napísať diplomovú prácu nie je jednoduché. Mala by byť stopercentná obsahovo aj gramaticky. Čo v prípade, keď tam chceme dať odkaz, ktorý v Česku poznajú ako „tamtéž?“ Keďže ide o diplomovú prácu síce v slovenčine ale na českej univerzite, má s tým poslucháčka Katka Nemcová problém. Dáme slovo Sibyle Mislovičovej.

Tamtéž Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame