„Handicapovaný“

„Handicapovaný“

Ak má niekto fyzické znevýhodnenie, dlhé roky sa hovorilo, že taký človek je „postihnutý“. S prílevom anglických slov sme začali hovoriť aj to, že je „handicapovaný“. Používame to dodnes a otázka pre Sibylu Mislovičovú znie, ako sa to správne v slovenčine píše.

„Handicapovaný“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; FOTO: freepik

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame