Príbeh lesných prameňov a studničiek

Príbeh lesných prameňov a studničiek

Vodu mali naši predkovia v úcte – bola a je symbolom života. V našom príbehu sa vyberieme na miesta, kde pramení. Začíname v Kremnických vrchoch spolu s Jánom Filandom, ktorému hovoria studničkár. Obnovil desiatky lesných prameňov a stal sa jedným z víťazov celoslovenského programu RTVS Voda spieva. Slovo má Blažena Bóoczová.

Príbeh lesných prameňov a studničiek - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Foto CANVA(419).jpg

FOTO: Canva

Aj v príbehu o lesných prameňoch a studničkách sa potvrdzuje, že ak chceme prírodné zdroje využívať dlhodobo, treba sa o ne starať. Neurobia to lesné či vodné víly, ale ľudia, ktorí v horách hľadajú, čistia a obnovujú pramienky vody vyvierajúce spod zeme. Ich príbehy zachytila Blažena Bóoczová.

Príbeh lesných prameňov a studničiek - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V tretej časti príbehu o studničkách a studničkároch sa prejdeme od Prameňa Mokriam potoka pri Rudne nad Hronom k zatopenému Prameňu pod tajchom na opačnom konci dediny. Majster kamenár Vladimír Beihoffner starší sprevádzal Blaženu Bóoczovú.

Príbeh lesných prameňov a studničiek - 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V našom putovaní za lesnými prameňmi sa dnes vydáme do Malých Karpát. Ako ryba vo vode sa tu cíti Miroslav Svítek, tunajší rodák a turista, ktorý má v nohách určite aj tisíc míľ. Mapovať studničky sa rozhodol, aby vraj nechodil po Karpatoch len tak. Cestou k Jarošovej studničke sa k nemu pridala Blažena Bóoczová.

Príbeh lesných prameňov a studničiek - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V poslednej časti príbehu dokončíme túru, ktorú sme si vytýčili podľa murovaných studničiek v Malých Karpatoch nad bratislavskou Račou. Jarošova studnička, Zbojníčka – tie už máme za sebou, dnes s Miroslavom Svítekom a Blaženou Bóoczovou pokračujeme k Himligárke a skončíme na Brezovej.

Príbeh lesných prameňov a studničiek - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Fotografie v galérii:

FOTO 1: Pán Vladimír Beihoffner st. pri prvom prameni, ktorý vymurovali pri Rudne nad Hronom.

FOTO 2 – 3: Pán Vladimír Beihoffner st. pri zatopenom prameni Pod tajchom v Rudne nad Hronom, ktorý sa zatiaľ nepodarilo opraviť.

FOTO 4: Predseda sekcie pešej turistiky Klubu Slovenských turistov Miroslav Svítek pri prameni na Brezovej lúke v Malých Karpatoch.

FOTO 5: Studničkár z Kremnice Ján Filanda pri prameni Polom.

Galéria

Vladimír Beihoffner_3_700.jpg Vladimír Beihoffner_2_700.jpg Vladimír Beihoffner_1_700.jpg Miroslav Svítek.jpg foto Filanda.jpg
Autorka: Blažena Bóoczová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame