Objav neznámych rýh na zuboch Vikingov

Objav neznámych rýh na zuboch Vikingov

O tom, že Vikingovia boli veľmi zdatnými zubármi, sme už informovali. Ďalší výskum však prináša informácie, že nešlo vždy o zásahy, ktoré mali zdravotné dôvody. Detaily má Rado Tomeš:

SPEKTRUM Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Nemeckí archeológovia z Vikinského múzea v Hedeby a Münsterskej univerzity preskúmali celkom 130 lebiek nájdených na území Škandinávie, na zuboch ktorých boli zaživa vytvorené zvláštne vodorovné drážky. Mali ich muži a väčšina z nich bola pochovaná pri významných obchodných miestach na najväčšom švédskom ostrove Gotland. Na inom cintoríne Kopparsvik, boli kostry s takto upravenými zubami uložené v časti cintorína, určenej cudzincom. Archeológovia sa domnievajú, že „ryhovanie“ zubov mohlo súvisieť s obchodnými aktivitami veľkých skupín profesionálnych kupcov. Mohlo ísť o súčasť iniciácie, vstupu do kupeckého spolku či bratstva a upravené zuby prinášali svojim členom nejaké výhody.  V tomto prípade je však viacero otáznikov. S upravenými zubami našli aj tri ženy, ktoré boli pochované v bohatých hroboch a vedcov mätie aj fakt, že niektorí členovia boli rituálne usmrtení, čiže mohlo ísť o otrokov alebo zločincov.  

Americká NASA vybrala trojicu firiem, ktoré pre ňu majú vyvinúť nový lunárny rover. Uzavrela s nimi zmluvy vo výške 4,6 miliárd dolárov. Okrem nehynúcej slávy a štedrej finančnej podpory svojim partnerom ponúka aj možnosť využitia roveru pre vlastné komerčné aktivity v čase, keď ho nebude využívať posádka. NASA ho chce používať na svoje lunárne ciele v rámci projektu Artemis. Cena, ktorú chce NASA do vývoja roveru investovať je konečná a zmluvy neupresňujú ani termín dodania roverov, ani ich množstvo. Každá z oslovených spoločností má teraz za úlohu spracovať štúdiu uskutočniteľnosti. Z návrhov potom agentúra vyberie pravdepodobne jeden víťazný, ktorý pokročí do fázy vývoja technologického demonštrátora. Plne funkčný rover chce mať NASA k dispozícii najneskôr do roku 2039.

Autorka: Barbara Štubňová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame