Odpusť mi, odpusti mi

Odpusť mi, odpusti mi

Poslucháč Robert z Ružomberka poslal Sibyle Mislovičovej množstvo otázok a tu je jedna z nich.

Odpusť mi, odpusti mi Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame