„Ktorej súčasťou...“

„Ktorej súčasťou...“

Slovosled v každom jazyku má svoje pravidlá – aj v slovenčine. Potom môže nastať prípad, ako v tejto poslucháčskej otázke, keď to také jasné nie je. Ako má znieť nasledujúca veta? „Vec, súčasťou ktorej je farba“ alebo „Vec, ktorej súčasťou je farba?“ Tu je odpoveď Sibyly Mislovičovej.   

„Ktorej súčasťou...“ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ivana Ilgová; FOTO: pixabay/inspireus

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame