Na Mars dopadajú pomerne často meteority

Na Mars dopadajú pomerne často meteority

Mars je bombardovaný meteoritmi asi päť krát častejšie ako vedci predpokladali. O najnovších dátach sondy InSight povie viac Rado Tomeš:

SPEKTRUM Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Je ťažké sledovať meteority na Marse, pretože si to vyžaduje nepretržité monitorovanie planéty a na to nemáme možnosti. Medzinárodný tím odborníkov dômyselne využil pre nový odhad počtu vplyvu meteoritov na Marse seizmické merania. Vedci zo švajčiarskej Spolkovej vysokej technickej školy v Zürichu dospeli k záveru, že každý rok na červenú planétu dopadne 280 až 360 meteoritov, ktoré vyhĺbia krátery s priemerom cez osem metrov. Nový osemmetrový kráter sa podľa vedcov objaví na Marse takmer každý deň, väčšie krátery s priemerom okolo 30 metrov asi raz za mesiac.  Uvedená frekvencia dopadov meteoritov na Marse je zhruba päťkrát vyššia ako pôvodné odhady, založené iba na satelitných snímkach. Vedci využili dáta seizmometra, ktorý sa nachádza na palube amerického „robotického geológa“ InSight. Analýzou otrasov Marsu zistili ich frekvenciu a vo svojej štúdii uvádzajú, že sa odohrávajú oveľa rýchlejšie a častejšie ako tektonické otrasy.

Únik odpadu do vodných ekosystémov začína byť čoraz nástojčivejšou témou. Predchádzajúce štúdie, ktoré sa snažili tento fenomén popísať, sa zameriavali na odhad toho, koľko konkrétnych druhov odpadov sa dostáva do oceánov. Na svete je však prvá štúdia, ktorá sa únikom odpadu do oceánov venuje komplexne. Vedci z rakúskeho Medzinárodného inštitútu pre analýzu aplikovaných systémov zverejnili štúdiu, v ktorej detailne popísali štyri celosvetovo najväčšie oblasti zamorené odpado.  Väčšina únikov tuhého komunálneho odpadu - teda predmetov dennej potreby, ktoré ľudia odhadzujú do vodného prostredia sa vyskytuje v Afrike, Číne, Indii a južnej Ázii. Únik odpadu do vodných ekosystémov je veľkým problémom, ktorý ohrozuje biodiverzitu aj ľudské zdravie. Nevhodnú likvidáciu odpadu vedci zdokumentovali vo všetkých hlavných oceánskych povodiach, dokonca aj v Arktíde a na Antarktíde.

Autorka: Barbara Štubňová, Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame