Mons. Ján Orosch

Mons. Ján Orosch

Včera sa na celom Slovensku konali kňazské vysviacky. Kňazské svätenie prijalo vyše päťdesiat mužov, ktorý sa týmto aktom začleňujú do aktívneho pastoračného života katolíckej cirkvi. Pri tejto príležitosti oslovil Štefan Chrappa trnavského arcibiskupa mons. Jána Oroscha. Spýtal sa ho aj na to, čo znamená, pojem kňazstvo.

Mons. Ján Orosch - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Včera sa konali na celom Slovensku kňazské svätenia, teraz budú nasledovať primičné sväté omše, keď novokňazi prvýkrát búdu celebrovať sväté omše. Vieme, ako vyzerá konkrétny akt tohto svätenia? Aj na to sa trnavského arcibiskupa Jána Oroscha opýtal Štefan Chrappa.

Mons. Ján Orosch - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Keď je niekto kňazom, tak o svojom kňazstve nikdy nehovorí ako o zamestnaní, ale ako povolaní a službe. Ako teda rozoznávať toto „Božie volanie" v našich životoch. Aj na to sa pýtal Štefan Chrappa.

Mons. Ján Orosch - 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Kedysi sa vravievalo, že za novokňazským požehnaním sa oplatí zodrať aj pár topánok, aby ho človek dostal. Čo je na ňom také zvláštne a príťažlivé? Aj na to sa v súvislosti s včerajšími kňazskými vysviackami Štefan Chrappa spýtal trnavského arcibiskupa mons. Jána Oroscha.

Mons. Ján Orosch - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Povolanie kňaza je poslaním v najvlastnejšom zmysle slova. Človek si ho nevyberá, býva k nemu povolaný vyššou mocou. O tom všetkom sa dnes ráno Štefan Chrappa rozprával s trnavským arcibiskupom mons. Jánom Oroschom. Na záver sa ho spýtal aj na to, čo je na napĺňaní kňazského povolania najťažšie.

Mons. Ján Orosch - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Moderátor: Štefan Chrappa Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame