Nový školský rok vo svete

Nový školský rok vo svete

Nový školský rok so sprísnenými opatreniami sa začal nielen na našich školách, ale aj inde vo svete. Dnes sa spolu s Ľubomírou Hulínovou spojíme so slovenskými učiteľmi v zahraničí. Vyučujú v školách i komunitných centrách združených v Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier. Dnes ideme do Nemecka a Chorvátska.

Nový školský rok vo svete 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pokračujeme v seriáli o vyučovaní a našich učiteľoch v zahraničí. Lenka Dzobová sa tentoraz pozrie do Francúzska a do Veľkej Británie.

Nový školský rok vo svete 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nový školský rok so sprísnenými opatreniami sa začal nielen na našich školách, ale aj inde vo svete...Dnes sa spolu s Ľubomírou Hulínovou spojíme so slovenskými učiteľmi v zahraničí. Vyučujú v školách i komunitných centrách združených v Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier. Dnes ideme do Poľska a Kanady.

Nový školský rok vo svete 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nový "covidový" školský rok sa začal nielen u nás, ale na celom svete a tak cestujeme a porovnávame. Našimi sprievodcami sú slovenskí učitelia, s ktorými sa spojila Lenka Dzobová. Dnes ideme do Spojených štátov a na Island.

Nový školský rok vo svete 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Nový školský rok so sprísnenými opatreniami sa začal nielen na našich školách, ale aj inde vo svete. Preto sa spájame so slovenskými učiteľmi v zahraničí. Vyučujú v školách i komunitných centrách združených v Medzinárodnom inštitúte a asociácii slovenských vzdelávacích centier. Marianna Kovácsová sa dnes pozrie na trochu exotický Kuvajt a ťažko skúšané Taliansko.

Nový školský rok vo svete 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ľubomíra Hulínová; Foto: PIXABAY/sasint

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame