Rozvíjame kritické myslenie

Rozvíjame kritické myslenie

O kritickom myslení počúvame teraz často najmä v súvislosti s hoaxami - viete ale, o čo ide?

Rozvíjame kritické myslenie - 1 (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

A presne o to nám pôjde aj v aktuálnom seriáli s Ľubomírou Hulínovou o rozvíjaní kritického myslenia...

Rozvíjame kritické myslenie - 1 (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň sa v aktuálnom seriáli učíme kriticky myslieť. Takéto uvažovanie však nezískame zo dňa na deň, ideálne je začať ho rozvíjať už v detstve - trebárs podporou zvedavosti. Ako však Ľubomíre Hulínovej povedal Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied na kritické myslenie by sa u nás mali oveľa intenzívnejšie zamerať aj školy.

Rozvíjame kritické myslenie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň sa v aktuálnom seriáli učíme kriticky myslieť. Neznamená to pozerať sa na fakty kriticky, ale vedieť ich správne hľadať, vyhodnocovať a spájať. Dnes sa Ľubomíra Hulínová zameria na zdroje, z ktorých čerpáme...

Rozvíjame kritické myslenie - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Tento týždeň sme si v aktuálnom seriáli už vysvetlili, čo je to kritické myslenie, ako si overiť fakty a hľadať dôveryhodné zdroje - lenže ani toto nestačí. Súčasťou kritického myslenia je aj pospájať si súvislosti a utvoriť vlastný názor. Ako na to poradí Ľubomíra Hulínová.

Rozvíjame kritické myslenie - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

A aktuálnom seriáli rozvíjame kritické myslenie, vďaka ktorému si vieme vyhľadať fakty, pospájať ich do súvislostí a utvoriť si vlastný názor. Podľa lektora Akadémie kritického myslenia Martina Poliačika však treba povedať aj to, že názor do istej miery skresľuje naša osobnosť.

Rozvíjame kritické myslenie - 5 (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


a tak nám v záverečnej časti Ľubomíra Hulínová poradí, ako argumentovať, ale zároveň druhú stranu neuraziť.

Rozvíjame kritické myslenie - 5 (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Ľubomíra Hulínová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame