O duševnom zdraví

O duševnom zdraví

V Seriáli týždňa budeme hovoriť o duševnom zdraví. Ako si ho strážiť, udržiavať, ale tiež ako odhaliť, že niečo nie je v poriadku a nájsť vhodný liečebný postup. V dnešnej prvej časti sa s koučkou, mentorkou a supervízorkou Janette Šimkovou rozprávala Blažena Bóoczová o hneve.

O duševnom zdraví Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O duševné zdravie by sme sa mali starať rovnako ako o to telesné – to je jedna z hlavných myšlienok nášho Seriálu týždňa. V dnešnej časti budeme hovoriť o konzultantoch, ktorí pomáhajú duševne chorým, aj keď nie sú lekári. Pokračuje Blažena Bóoczová.

O duševnom zdraví Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pokračujeme v seriáli o duševnom zdraví a dnes sa Blažena Bóoczová spolu s psychológom Radovanom Kyrinovičom zamerajú na sebadiagnostiku. Ktoré prejavy signalizujú zhoršovanie duševného zdravia a nástup napríklad depresie?

O duševnom zdraví Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Aj v dnešnej časti Seriálu týždňa pokračujeme v ceste za duševným zdravím. Opäť sa zameriame na sebadiagnostiku a najmä na to, ako naložiť s jej výsledkami. S koučkou, mentorkou a supervízorkou Janette Šimkovou sa rozprávala Blažena Bóoczová.

O duševnom zdraví Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Duševné zdravie je krehké. Hádky, hnev, odlúčenie, strata blízkeho človeka, ale aj finančné a pracovné problémy sú faktory, ktoré môžu spustiť depresiu, závislosti a často aj stratu záujmu o život. Napríklad minulý rok sa u nás pokúsilo o samovraždu 724 ľudí a z nich 70 percent malo psychiatrickú diagnózu. Viac povie v poslednej časti seriálu o duševnom zdraví Blažena Bóoczová.

O duševnom zdraví Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Blažena Bóoczová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame