Hospodárske lesy

Hospodárske lesy

V aktuálnom v Seriáli týždňa bude reč o lesoch, ktoré majú prívlastok hospodárske. Verejnosť, lesníci, ochranári aj politici majú od nich rôzne očakávania. Blažena Bóoczová oslovila všetkých. Začneme ale základnými faktami o rozlohe našich lesov s profesorom Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Petrom Jaloviarom.

Hospodárske lesy - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Aby lesy prežili aj v zmenených klimatických podmienkach, lesnícka teória aj prax preferujú prírode blízke hospodárenie a zachovanie rovnováhy všetkých funkcií. V dnešnej časti seriálu ale chcela Blažena Bóoczová vedieť, ako je to s lesmi v okolí hlavného mesta. Oslovila odborného lesného hospodára Mateja Končíra.

Hospodárske lesy - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Lesy mali aj v minulosti správcov. Napríklad v stredoveku patrili panovníkovi a starala sa o ne šľachta. Slúžili najmä na ťažbu dreva a udržiavali v nich aj želaný stav zveri. Pojem hospodársky les, o ktorom máme aj aktuálny seriál, teda nie je nový. Podrobnosti povedal Blažene Bóoczovej profesor Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Peter Jaloviar.

Hospodárske lesy - 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hospodárske lesy, ktorým venujeme aktuálny seriál, majú svoju históriu, ale tiež vývoj, vďaka ktorému sa hospodárenie v nich mení. Kľúčom je rozmanitosť – jej zachovanie a podpora. Čo to znamená v praxi, vysvetlil Blažene Bóoczovej odborný lesný hospodár z Mestských lesov Bratislava Matej Končír.

Hospodárske lesy - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Obnova lesa je nastavená pre každý druh dreviny, napríklad u ihličnatých vo veku 80 až 90 rokov. V dôsledku zmeny klímy aj hospodárenia však lesníci prehodnocujú aj rubnú dobu a obnovu lesa. Do poslednej časti seriálu Blažena Bóoczová oslovila Jána Vrbenského z Lesov SR.

Hospodárske lesy - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Blažena Bóoczová; FOTO: freepik

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame