Želaná a neželaná exotika v záhradách

Želaná a neželaná exotika v záhradách

Ruže, tulipány, figovník, olivovník... Ktoré dnes považujeme za exotiku? Niektoré z nich pestujeme zámerne, iné sa objavujú ako nechcené a invazívne. V Seriáli týždňa si ich s Blaženou Bóoczovou prejdeme rad-radom. V úvode botanik Adam Kantor zo Slovenskej akadémie vied vysvetlí pár základných pojmov.

Želaná a neželaná exotika v záhradách - 1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pokračujeme v seriáli o tom, ako sa v našich podmienkach darí exotickým rastlinám a drevinám. Blažena Bóoczová nahrávala v Botanickej záhrade UK v Bratislave, kde jej hlavný záhradník Ján Čapka ukázal, čo teplomilné u nich vyrástlo mimo skleníkov.

Želaná a neželaná exotika v záhradách - 2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V tretej časti seriálu o exotike v záhradách pôjdeme na kvetinovú farmu do Borinky v okrese Malacky. Na tráve bola ešte rosa, keď sa tam Blažena Bóoczová stretla s farmárkou Danielou Baňos. Rozprávali sa aj o úplnej novinke z Južnej Ameriky, ktorú začali pestovať tento rok.

Želaná a neželaná exotika v záhradách - 3. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V štvrtej časti Seriálu týždňa navštívime bratislavské aleje, ktoré rastú popri tratiach autobusov a električiek. Vedeli ste o tom, že stromy v nich sú cudzokrajné? So Štefanom Surňákom z mestského Referátu zelene pri dopravnej infraštruktúre sa v ich tieni rozprávala Blažena Bóoczová.

Želaná a neželaná exotika v záhradách - 4. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V Seriáli týždňa o želanej a neželanej exotike sme sa boli pozrieť v botanickej záhrade, na kvetinovej farme, v mestskom parku aj popri cestách. V záverečnej časti sa Blažena Bóoczová zamerala na ovocné stromy a ich nechcené šírenie do voľnej prírody. Oslovila hlavného záhradníka v Botanickej záhrade Univerzity Komenského v Bratislave Jána Čapku.

Želaná a neželaná exotika v záhradách - 5. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


figa-strom-pixabay_Marzena7.jpg

Autorka: Blažena Bóoczová; FOTO: pixabay_Marzena7

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame