Oliver Zajac

Oliver Zajac

Oliver Zajac sa venuje histórii. V roku 2021 obhájil doktorát na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave a v súčasnosti pôsobí ako postdoktorand na Deutsches Historisches Institut vo Varšave a zároveň na Historickom ústave SAV. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä dejinami prvej polovice 19. storočia, so zameraním na rôzne politické a spoločenské fenomény stredoeurópskeho geografického priestoru. Absolvoval študijné a výskumné pobyty na univerzitách a vedeckých inštitúciách vo Francúzsku, Nemecku, Rakúsku, Poľsku a Slovinsku. Popri vedeckej práci a rodine sa vo voľnom čase venuje popularizácii dejín ako člen redakcie úspešného online projektu HistoryWeb/HistoryLAB.

Oliver Zajac Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Eva Pribylincová; FOTO: Žijem vedu

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame