Dr. Krause - Záhady mysle / Socializácia

Dr. Krause - Záhady mysle / Socializácia

Sociálna izolácia škodí rovnako ako obezita. Socializácia je totiž nevyhnutnou súčaťou nášho života.

Socializácia 1

Tento týždeň s neuropsychológom Robertom Krause spoznávame dôsledky sociálnej izolácie. Online stretnutia totiž fyzický kontakt nikdy úplne nenahradia.

Socializácia 2

Počas pondémie boli dlhé mesiace v izolácii aj deti. A odborníci varujú, že ich odlúčenie od kolektívu vedie k poklesu vzdelanosti. Prečo online vyučovanie nestačí? Vysvetľuje neuropsychológ Robert Krause.

Socializácia 3

Sociálnou izoláciu počas pandémie trpeli aj seniori. A hoci sa ich mozog už nevyvíja tak ako ten detský, ktorému sociálne väzby pomáhajú dozrievať, aj pre nich je fyzický kontakt dôležitý.

Socializácia 4

Sociálna izolácia je našou témou tento týždeň. Dnes s neuropsychológom rozoberieme vzťahy s kamarátmi.

Socializácia 5

Autor a foto: Robert Krause