Fenomén21
Fenomén21

Hosť sviatočného Dobrého rána / Jozef Tomko - kardinál

Hosť sviatočného Dobrého rána / Jozef Tomko - kardinál

Kardinál Jozef Tomko je rímskokatolícky arcibiskup, kardinál, náboženský spisovateľ a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a emeritný predseda Pápežského komitátu pre medzinárodné eucharistické kongresy.

HSDR: kardinál Jozef Tomko

IMG_3813.JPG


 

Moderátorka: Kata Martinková; Foto: RTVS