Tour de France 2022
Tour de France 2022

Pramene a podzemné vody

Pramene a podzemné vody

Aktuálny Seriál týždňa venujeme nášmu neviditeľnému bohatstvu. Sú ním zásoby vody, o ktorej sa stále častejšie hovorí v súvislosti s klimatickou zmenou, ale aj s jej znečisťovaním. Dnes začneme základným rozdelením na povrchovú a podzemnú vodu – Blažena Bóoczová sa rozprávala s hydrogeológom Petrom Malíkom.

Pramene a podzemné vody - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V aktuálnom seriáli hovoríme o prameňoch a podzemných vodách. Na tie je bohatý najmä Žitný ostrov, ale dnes sa vyberieme severnejšie do Malých Karpát, pod ktorými tiež prúdi podzemná voda. Blažena Bóoczová oslovila anorganika Alexandra Lačného.


Pramene a podzemné vody - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Slovensko je vodnou veľmocou nielen vďaka povodiam riek, ktoré zásobujú krajinu, ale vodné bohatstvo sa skrýva najmä v podzemí. Odtiaľ vystupuje na povrch vďaka prameňom – a práve o nich budeme v dnešnej časti seriálu hovoriť s Blaženou Bóoczovou a hydrogeológom Petrom Malíkom.


Pramene a podzemné vody - 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V aktuálnom seriáli hovoríme o našom prírodnom bohatstve, ktorým je podzemná voda. V tej súvislosti možno niekto počul pojmy stará alebo mladá voda. O čo ide sa Blažena Bóoczová spýtala hydrogeológa Petra Malíka.

Pramene a podzemné vody - 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Povrchová a podzemná voda, pramene, stará i mladá voda – o tom všetkom sme už v našom aktuálnom seriáli hovorili. V snahe žiť zdravšie si mnohí minerálne vody kupujú v obchode. Blaženu Bóoczovú zaujímalo, či k nim patrí aj hydrogeológ Peter Malík.

Pramene a podzemné vody - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Blažena Bóoczová; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame