Seniori v pohybe

Seniori v pohybe

Október je známy aj ako Mesiac úcty k starším, preto aktuálny seriál budeme seniorom venovať aj my a to cez pohyb, ktorý je dôležitý aj vo vyššom veku. Lenka Leláková sa o tom dokonca aj presvedčila, keď vyrušila pani Evu počas tréningu v Centre pohybovej aktivity pri Slovenskej akadémii vied...

Seniori v pohybe - 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Foto CANVA(119).jpg

Seniori v pohybe je názov nášho aktuálneho seriálu. Lenka Leláková navštívila Centrum aktívneho starnutia Univerzity Komenského a oslovila tých, ktorí so seniormi cvičia. Otázka pre Stanislava Kračeka z Fakulty telesnej výchovy a športu - treba vôbec hovoriť o pohybe vo vyššom veku?

Seniori v pohybe - 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pohyb je dôležitý v každom veku, aj v tom vyššom, a preto mu venujeme aj aktuálny seriál. Ale čo seniori a silový tréning?

Seniori v pohybe - 3 (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Stanislav Kraček z Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského povedal Lenke Lelákovej aj to, ako by vlastne mal vyzerať silový tréning u ľudí vo vyššom veku:

Seniori v pohybe - 3 (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V aktuálnom seriáli hovoríme o tom, že pohyb je dôležitý aj vo vyššom veku. Dnes sa zameriame na športovú vytrvalosť seniorov...

Seniori v pohybe - 4 (A) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.S vedkyňou a lekárkou Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Barbarou Ukropcovou sa Lenka Leláková rozprávala o tom, ako popracovať na fyzickej zdatnosti:

Seniori v pohybe - 4 (B) Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Seniori v pohybe - to je názov aktuálneho seriálu s Lenkou Lelákovou. Motiváciou zacvičiť si môže byť pre ľudí vo vyššom veku aj komunita rovnako zanietených rovesníkov:

Seniori v pohybe - 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Lenka Leláková; Foto: CANVA

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame