Články / Slovenčina na slovíčko

Kiviové

Kiviové

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Námatkový

Námatkový

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Norka, norok

Norka, norok

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Obdržať

Obdržať

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Von, vonku

Von, vonku

Slovenčina na slovíčko so Sibylou Mislovičovou

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame