„Tajní v ofsajde“: vplyv Štátnej bezpečnosti na šport

„Tajní v ofsajde“: vplyv Štátnej bezpečnosti na šport

Citius, altius, fortius alebo aj rýchlejšie, vyššie, silnejšie. To je heslo novodobých olympijských hier, symbol úsilia športovca o neustále zlepšovanie sa a prekonávanie limitov. Patrí k nemu aj súťaživosť a zdravá rivalita. Tá sa však zo športovísk vie ľahko premietnuť do rokovacích sál politických delegátov. Alebo naopak. Aj v totalitnom Československu dohliadali na výkony športovcov okrem ich trénerov či športových delegátov, politické a bezpečnostné zložky štátu.

Po februári 1948 začali so športovými výpravami odchádzať na turnaje do zahraničia aj príslušníci ministerstva vnútra, ktorí okrem dozoru mali za úlohu dohliadnuť na to, aby sa športovci vrátili naspäť do Československa. Prítomnosť politického pridelenca vo výprave sa určovala podľa veľkosti výpravy a najmä jej politického a kádrového zloženia. Výjazdy do kapitalistických štátov boli kontrolované prísnejšie.

Jednou z hlavných úloh Štátnej bezpečnosti voči športovcom bolo zabrániť im v emigrácií do zahraničia. Totalitný režim sa rád chválil úspechmi svojich domácich hviezd, ak však odišli a nebodaj začali reprezentovať inú, kapitalistickú krajinu, boli označení za zradcov a následne sa po nich zľahla zem. Nesmelo sa o nich písať ani hovoriť. Medzi rokmi 1948 – 1989 emigrovalo z totalitného Československa viac ako 270 športovcov.

Tretia časť relácie ŠtB: prísne tajné sa venuje príbehom športovcov, ktorí emigrovali a presadili sa v zahraničí, ale aj tým, ktorí skončili vo vyšetrovacích väzbách či pracovných táboroch. Rozhlasovú verziu dokumentárneho cyklu, ktorý môžete sledovať aj na televíznej obrazovke, pre Vás dnes pripravili hudobný dramaturg Peter Markovský, a zo štúdia Zuzana Botiková a Pavol Prelovský.

„Tajní v ofsajde“: vplyv Štátnej bezpečnosti na šport Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

striebro a bronz Golonka Ragulin.JPG

Autorka: Zuzana Botiková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame