Fenomén21
Fenomén21

Články / Osudy, ktoré písalo 20. storočie

Osudy Jána Paľovského

Osudy Jána Paľovského

Ján Paľovský, stál pri zrode šifrovacieho kľúča, ktorý sa používal počas sleho SNP.

Osudy Ota Gábrika

Osudy Ota Gábrika

Jeho životnou láskou bol bridž, zakázali ho obe totality.

Osudy Ota Ulča

Osudy Ota Ulča

Sudca, ktorý v päťdesiatych rokoch nechcel súdiť, a tak ušiel za železnú oponu